Zasięg

Obszarem naszych działań jest teren całej Unii Eurpejskiej.