Proces utraty wartości pojazdu po szkodzie

Proces utraty wartości pojazdu po szkodzie, znany jako “ubytek wartości” lub “deprecjacja” (ang. diminished value), jest sytuacją, w której wartość rynkowa pojazdu spada w wyniku uszkodzenia i naprawy, nawet jeśli samochód jest dokładnie naprawiony. Jest to szczególnie istotne w przypadku pojazdów używanych, które straciły na wartości w wyniku wypadku lub innej szkody. Poniżej przedstawiam proces utraty wartości pojazdu po naprawie:

1.Wartość przed szkodą:

Wartość rynkowa pojazdu przed wystąpieniem szkody jest określana na podstawie wieku pojazdu, przebiegu, marki, modelu i innych czynników. Jest to tzw. wartość przednieszkodowa.

2.Wypadkowa wartość:

Po wystąpieniu szkody i naprawie pojazdu, wartość rynkowa pojazdu może ulec zmniejszeniu. To jest nazywane “ubytkiem wartości”. Wynika to z faktu, że wielu potencjalnych kupców może obawiać się, że pojazd mógłby działać mniej niezawodnie lub miałby niższą wartość rynkową niż podobny pojazd, który nie miał szkody.

3.Dochodzenie utraty wartości:

Właściciele pojazdów, którzy uważają, że ich pojazd stracił na wartości po naprawie, mogą próbować dochodzić rekompensaty za utratę wartości od ubezpieczyciela osoby odpowiedzialnej za szkodę (OC).
Dochodzenie utraty wartości może wymagać kilku kroków:

Dokładna ocena wartości pojazdu przed i po naprawie przez niezależnego rzeczoznawcę ds. utraty wartości.

Złożenie roszczenia wobec ubezpieczyciela osoby odpowiedzialnej za szkodę.

Negocjacje z ubezpieczycielem w celu uzyskania rekompensaty za utratę wartości.

4.Przyjęcie rekompensaty:

Jeśli ubezpieczyciel akceptuje roszczenie o utratę wartości, właściciel pojazdu otrzymuje rekompensatę w pieniądzach, która rekompensuje spadek wartości rynkowej pojazdu.

5.Odwołanie się:

Jeśli negocjacje z ubezpieczycielem nie przynoszą satysfakcjonujących wyników, właściciel pojazdu może rozważyć odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela lub skorzystanie z pomocy prawnika do dochodzenia rekompensaty za utratę wartości.