Szkody wynikające z Pożaru

Należy pamiętać, iż w Polsce istnieje wymóg obowiązkowego ubezpieczenia gospodarstw rolnych, a wobec czego z chwilą pożaru otrzymasz odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeń. Odnośnie pozostałego mienia jak dom, mieszkanie, przedsiębiorstwo (firma), samochód, auto to odszkodowanie za poniesione straty uzyskasz m.in. wówczas kiedy wykupisz dodatkową polisę ubezpieczeniową. W jednym i drugim przypadku zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania bądź zaniża jego wysokość powołując się na OWU. Zdarza się również, iż Ubezpieczyciel przy wypłacie odszkodowania dokonuje amortyzacji, który to zabieg jest jedną z najczęstszych przyczyn sporu przy tego rodzaju zdarzeniach. Kolejnymi są błędna wykładnia OWU, niedoubezpieczenia mienia przez Agenta ( zaniżona wartość mienia ), nie uwzględnienie wszystkich pozycji w kosztorysach naprawczych.

Odzyskiwanie odszkodowań może być procesem skomplikowanym, dlatego ważne jest, aby być dobrze przygotowanym i skorzystać z pomocy specjalisty, jeśli to konieczne, aby zapewnić, że zostaniesz należycie odszkodowany za poniesione straty.