Szkody w rolnictwie(Infrastruktura Rolnicza)

W pracach gospodarstwa rolnego mogą zdarzyć się wypadki, których konsekwencją jest uszczerbek na zdrowiu rolnika, osoby bliskiej dla niego lub pracownika. W mln EUR za szkody majątkowe oraz 5 mln EUR w przypadku szkody na osobie.

Zakres odpowiedzialności OC rolnika obejmuje sytuacje :

-gdy rolnik lub osoba pracująca w jego gospodarstwie będą zobowiązani do naprawienia powstałej szkody. A będą zobowiązani tylko wtedy, gdy można im przypisać winę za zajście zdarzenia, z którego wynikła szkoda. Wina ta może wynikać z działania, jak i zaniechania

-odpowiedzialnością ubezpieczyciela objęte są także wypadki spowodowane przez osoby pracujące na rzecz rolnika w jego gospodarstwie, ale także w przy wykorzystaniu zwierząt np. psa

-dodatkowo ubezpieczenie OC rolnika znajdzie również zastosowanie, gdy do szkody doprowadzi ruch wykorzystywanych w gospodarstwie maszyn i urządzeń, jakim jest między innymi traktor, kombajn,

-odpowiedzialność ubezpieczyciela może znaleźć zastosowanie także w sytuacji, gdy poszkodowanym będzie sam rolnik – właściciel gospodarstwa.

Przykładowe zdarzenia objęte polisą OC rolnika lub OC pojazdu mechanicznego:

-najechanie traktorem, ciągnikiem, kombajnem, opryskiwaczem, kosiarką, sieczkarnią, sadzarką itp. na osobę poszkodowaną,
-szkody w związku z wnoszeniem budynków, prowadzonych wykopów
-itp.

Odzyskiwanie odszkodowań może być procesem skomplikowanym, dlatego ważne jest, aby być dobrze przygotowanym i skorzystać z pomocy specjalisty, jeśli to konieczne, aby zapewnić, że zostaniesz należycie odszkodowany za poniesione straty.